Projecte d’innovació docent: RMª Alberdi i JM García: Disseny, implentació i avaluació d’un model metodològic alternatiu a la modalitat de Campus Extens.

Projecte d’innovació docent concedit a A RMª Alberdi, membre del Grup d’Investigació Crítica en Salut i JM García: Disseny, implentació i avaluació d’un model metodològic alternatiu a la modalitat de Campus Extens. Unitat de Campus Extens. Institut de Ciències de l’Educació. Convocatòria 2013-2014