‘Determinants of Subjective Social Status and Health Among Latin American Women Immigrants in Spain: A Qualitative Approach’: estudi dels GICS publicat a la Journal of Immigrant Minority Health

19
Abr

Mª Visitación Sanchón-Macias, Andreu Bover-Bover (GICS), Dolores Prieto-Salceda, María Paz-Zulueta, Blanca Torres i Denise Gastaldo (GICS) són els autors de l’article ‘Determinants of Subjective Social Status and Health Among Latin American Women Immigrants in Spain: A Qualitative Approach’, publicat al Journal of Immigrant Minority Health el març de 2015.

L’estudi és una aproximació qualitativa per entendre els factors que determinen l’estatus social subjectiu de les persones llatino-americanes residents a Espanya. Els resultats obtinguts a partir de deu entrevistes mostren que els aspectes socioeconòmics de la crisi i les polítiques adoptades conformen les condicions de vida dels immigrants a Espanya. De les entrevistes van sorgir quatre temes principals que estaven relacionats amb el no reconeixement de les credencials educatives, les condicions de treball precàries, l’atur, i la soledat. Els resultats il·lustren l’efecte en la salut de les actuals polítiques i suggereixen la necessitat que els professionals de la salut orientin les seves pràctiques cap als determinants socials, utilitzant avaluacions d’estatus social subjectiu per reduir les desigualtats en salut.

Podeu consultar la informació aquí